MULTIsignaal Regio Amsterdam

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Soms maakt een professional zich zorgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het kind of de jongere moeite heeft om mee te komen op school of gaat spijbelen. Of hij of zij heeft last van somberheid of zoekt aansluiting bij verkeerde vrienden. De professional vraagt zich dan af of meer mensen in de omgeving van het kind of de jongere deze zorgen hebben.

Niet altijd kennen de professionals elkaar. De verwijsindex is een digitaal systeem waarmee professionals elkaar kunnen vinden. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen. In de regio Amsterdam heet de verwijsindex: MULTIsignaal Regio Amsterdam. De verwijsindex is er voor kinderen en jongeren van 0 t/m 23 jaar.

Hoe werkt het?

De professional noteert zijn (of haar) naam en functie in MULTIsignaal en daarbij dat hij (of zij) betrokken is bij het kind of de jongere. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Er kan ook een match ontstaan met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Na de match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij elkaar kunnen bereiken.

Vijf redenen om de verwijsindex te gebruiken

  • Professionals komen vroeg in contact met andere betrokken professionals. Zij kunnen het kind of de jongere ondersteunen voordat er grotere problemen ontstaan.
  • De verwijsindex matcht ook de professionals die bij het gezin van het kind of de jongere zijn betrokken: één kind, één gezin, één plan.
  • Professionals uit verschillende werkgebieden kunnen elkaar vinden: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, veiligheid.
  • De regionale verijsindexen zijn gekoppeld. Hierdoor kunnen kinderen of jongeren in beeld blijven als ze verhuizen of naar school gaan in een andere stad of dorp.
  • De verwijsindex regelt het veilig en volgens de regels uitwisselen van informatie.

Hoe is de verwijsindex MULTIsignaal Regio Amsterdam georganiseerd?

De 14 gemeenten in de regio Amsterdam werken samen in MULTIsignaal regio Amsterdam. Een convenantmanager coördineert deze samenwerking. De convenantmanager is bereikbaar via multisignaal@amsterdam.nl.

In elke gemeente is de accounthouder verwijsindex het aanspreekpunt voor vragen over de verwijsindex. Elke instelling heeft een instellingscoördinator Verwijsindex. Wilt u de accounthouder of de instellingscoördinator verwijsindex speken? Neem dat contact op met de gemeente of de instelling.

Eerste fusie regio’s in Noord-Holland een feit!

29 juni 2020

In Noord-Holland is het al enige tijd de wens om van losse regio’s in MULTIsignaal één grotere regio te maken. Dit betreft drie regio’s die onderling al veel samenwerken. De… Lees meer


MULTIsignaal blijft bereikbaar

17 maart 2020

Naar aanleiding van de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus heeft MULTIsignaal ook direct maatregelen genomen. MULTIsignaal hanteert alle richtlijnen die het RIVM en het kabinet ons adviseren. De… Lees meer


Server migratie is geslaagd!

19 november 2018

De uitgevoerde server migratie op 16 november is is geslaagd. Alles is voorspoedig verlopen waardoor beide omgevingen al snel weer online waren! Bedankt voor uw begrip. Voor meer informatie over… Lees meer


Delen is Vermenigvuldigen 15 & Algemene Leden vergadering: woensdag 22 mei in de Lik in Utrecht

7 november 2018

De volgende Delen=Vermenigvuldigen 15 samen met de  algemene leden vergadering vindt plaats op woensdag 22 mei in de Lik in Utrecht. Voor wie? Beleidsmedewerkers jeugd, procesmanagers, functioneel beheerders en professionals die… Lees meer


Onderhoud MULTIsignaal vindt plaats op 16 november

6 november 2018

Het onderhoud van MULTIsignaal is ingepland op vrijdag 16 november. Houd rekening met de onbeschikbaarheid van de productie omgevingen gedurende deze periode. Dit omvat de webapplicatie, de webservice V4 en de… Lees meer


Kort onderhoud MULTIsignaal 19 oktober a.s.

9 oktober 2018

UPDATE! De test op vrijdag 19 oktober is in zijn geheel geslaagd! Er zal nu een verdere planning worden gemaakt voor de daadwerkelijke server migratie. Deze zal uiteraard hier worden… Lees meer


UPDATE! – Aankondiging onderhoud MULTIsignaal

23 juli 2018

UPDATE: Het onderhoud van 14-09-2018 a.s. is komen te vervallen! Een nieuwe datum volgt spoedig. Er zal onderhoud plaatsvinden op de MULTIsignaal omgevingen. De omgevingen verhuizen naar nieuwe servers. Het… Lees meer


Delen = Vermenigvuldigen, Algemene Ledenvergadering gebruikersvereniging MULTIsignaal

23 mei 2018

Op donderdag 31 mei vinden in Houten de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS) en de informatiebijeenkomst ‘Delen=Vermenigvuldigen 13’ plaats.                … Lees meer


AVG en de Verwijsindex MULTIsignaal

17 mei 2018

Onze samenleving en economie zijn de afgelopen decennia sterk gedigitaliseerd. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing om de privacy van burgers en ondernemingen te beschermen. Vanaf… Lees meer


Update Modelconvenant Verwijsindex 2018

22 april 2018

Op verzoek van enkele convenanthouders heeft MULTIsignaal met juriste Mirthe Maessen van Zorg voor Recht in samenwerking met juriste N.M. Kadhim van MULTIsignaal, gewerkt aan een update van het Modelconvenant Verwijsindex. Mocht… Lees meer