Verwijsindex webapplicatie

De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel voor professionals werkzaam in de jeugdzorg, om hun betrokkenheid bij een jeugdige kenbaar te maken.  Wanneer er sprake is van een gezamenlijke jeugdige komen op deze manier de professionals met elkaar in contact en kunnen zij de plannen af te stemmen tot een plan voor de jeugdige.

De MULTIsignaal Verwijsindex is aangesloten op de landelijke Verwijsindex.