Voortgang landelijke evaluatie

8 oktober 2019

Pro Facto, het onderzoeksbureau dat uitvoering geeft aan de landelijke evaluatie van de Wet Verwijsindex en Wet verplichte meldcode, heeft ons laten weten dat het rapport niet in november 2019 afgerond zal zijn, maar in januari 2020.

Pro Facto geeft aan dat het meer werk blijkt te zijn dan vooraf gedacht, om twee evaluaties (Wet verplichte meldcode en de Wet VIR) tegelijkertijd te evalueren. Daarom hebben ze een verlenging gekregen tot eind januari 2020. De beide evaluaties worden daarna gedrukt, naar het ministerie gestuurd en uiteindelijk worden ze besproken in de commissievergadering van de Tweede Kamer in juni 2020.

De juridische analyse wordt uitgevoerd door het VUmc. Die analyse gaat in op de doelstellingen van de wet, de eerdere evaluaties die hebben plaatsgevonden, de wijziging in wetgeving (opname van de VIR in de Jeugdwet) en samenhang met andere wet- en regelgeving.

Op dit moment zijn ze druk bezig met de analyse van de gegevens, met nog een aantal interviews en zijn ze gestart met het schrijven van het rapport.