Verwerkersovereenkomst – Hoe zit dat?

4 april 2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, waardoor in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt.

De AVG zorgt onder meer voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties bij het verwerken van persoonsgegevens. Een organisatie moet aan kunnen tonen dat zij de juiste organisatorische- en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.

Indien een organisatie de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij is het op grond van artikel 28 AVG verplicht een verwerkersovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst moet worden omschreven wat de afspraken zijn tussen de verwerkingsverantwoordelijke (organisatie) en de verwerker (derde partij). Hierbij is het van belang dat het doel, de aard, de duur en het onderwerp van de verwerking wordt vastgelegd. Daarnaast moet bijvoorbeeld onder andere vermeld worden op welke manier moet worden omgegaan met een datalek.

Verantwoordelijkheid gemeente

Voor de Verwijsindex worden ook gegevens verwerkt. Een gemeente die gebruik maakt van de Verwijsindex is als organisatie verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Een gemeente kan het verwerken van de gegevens als organisatie vervolgens uitbesteden aan MULTIsignaal.

Op dit moment maakt ongeveer 70% van de Nederlandse gemeenten gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal. We hebben alle gemeenten die werken met de Verwijsindex van MULTIsignaal in april 2018 een verwerkersovereenkomst aangeboden om deze te ondertekenen en daarmee te voldoen aan de AVG.

Mochten er nog vragen zijn over de verwerkersovereenkomst, neem dan gerust contact op door te mailen naar rosanne@publiekeinnovatie.nl of nadia@publiekeinnovatie.nl.