Uitnodiging: Training VIR – Verwijsindex Goeree-Overflakkee

6 december 2019

Voor professionals die al werken met de Verwijsindex, of professionals die kennis willen maken met de Verwijsindex, organiseert Gemeente Goeree-Overflakkee diverse trainingen.

De Verwijsindex is opgenomen in de Jeugdwet (artikel 7.1.4.1.). Door het gebruik van de Verwijsindex kunnen professionals hun betrokkenheid bij jeugd, van 0 tot 23 jaar, kenbaar maken. Hiermee kan er, wanneer er zorgen bestaan over een jeugdige, ingezet worden op vroegsignalering. Wanneer er meerdere professionals betrokken zijn bij een jeugdige kan de samenwerking onderling worden versterkt en de juiste hulpverlening kan sneller worden ingezet.  De gemeente Goeree-Overflakkee  vindt het belangrijk dat organisaties aansluiten op de Verwijsindex en dat professionals gebruik maken van de Verwijsindex om zo de jeugdhulp beter te kunnen organiseren.

Tijdens de training staat het onderwerp vroegsignalering centraal. Samen met professionals van verschillende organisaties uit Goeree-Overflakkee en onder begeleiding van een ervaren trainer van het Expertisecentrum Verwijsindex gaan de deelnemende professionals aan de slag met:

  • Een casus
  • De Verwijsindex en de Meldcode
  • De Jeugdwet en de privacy wetgeving vanuit de AVG
  • Gesprekstechnieken

Instructie inschrijven inlooptraining per datum

Selecteer de training waarop u zich wilt inschrijven door op de gewenste datum te klikken.

Datum Tijd Max. aantal deelnemers
Donderdag 20 januari 09:00 – 10:00 10
Maandag 7 februari 10:00 – 11:00 10
Donderdag 10 maart 09:00 – 10:00 10

Locatie

I.v.m. Corona vinden de trainingen voorlopig online plaats!

In de toekomst worden de trainingen weer hervat op de onderstaande locatie.

Gebouw Dillenburg
Juliana van Stolberglaan 19
3241 GL Middelharnis

Bij grotere vraag worden er extra trainingen georganiseerd. Vragen? Mail naar vir@goeree-overflakkee.nl

Let op! Na inschrijving gaat de gemeente Goeree-Overflakkee ervan uit dat u aanwezig zult zijn op de geselecteerde datum. Indien u onverhoopt verhinderd bent, stuur dan tijdig een e-mail naar: vir@goeree-overflakkee.nl. Dan wordt u uitgeschreven en zult u opnieuw uitgenodigd worden voor een training op een andere datum.