Signaleren kun je leren

4 april 2019

De gemeente Den Haag heeft voor medewerkers van de plaatselijke CJG’s een e-learning module ontwikkeld. Met deze e-learning module kunnen signaleringsbevoegden binnen de Haagse CJG’s leren over het hanteren van meldcriteria, de geldende wetgeving en de werking van de MULTIsignaal Verwijsindex binnen hun registratiesysteem Bregje.

De e-learning is opgebouwd uit korte blokken theorie met na afloop een aantal vragen die de e-cursist kan beantwoorden om te toetsen of de lesstof begrepen is.

Onder het motto Delen = Vermenigvuldigen is de gemeente Den Haag bereid de e-learning module te delen met de overige leden van de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal (GVMS). MULTIsignaal werkt achter de schermen, samen met de gemeente Den Haag, aan het beschikbaar stellen van het e-learning platform én de lesstof aan alle signaleringsbevoegden die gebruik maken van de MULTIsignaal Verwijsindex.

Omdat een deel van de e-learning module specifiek gericht is op registratiesysteem Bregje zal MULTIsignaal de lesstof aanpassen. De GVMS heeft MULTIsignaal hiertoe opdracht gegeven. De lesstof zal generiek gemaakt worden, zodat deze geschikt is voor alle signaleringsbevoegden. Tevens zal het als een naslagwerk gelden voor de ervaren professional, waarmee op ieder moment ondersteunende informatie opgezocht kan worden. Uiteraard wordt de lesstof actueel gehouden n.a.v. wijzigende wetgeving of andere ontwikkelingen.

We verwachten dat de e-learning module medio 2019 beschikbaar is via een link in de webapplicatie van de MULTIsignaal Verwijsindex.