Samenwerking tussen verschillende Limburgse regio’s

19 december 2017

Parkstad Limburg, Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek hebben besloten om in 2018 de samenwerking te gaan intensiveren. Doel van deze samenwerking is om het gebruik van het signaleringssysteem te laten toenemen en om het belang ervan ook gezamenlijk uit te dragen.

Vanuit de gebruikers van de Verwijsindex is helder geworden dat het wenselijk en praktischer is als de Verwijsindex op Zuid-Limburg-niveau (centraler) wordt aangestuurd. Dit geeft een eenduidige aanpak die het gebruik van de Verwijsindex makkelijker maakt. Veel gebruikers zijn immers betrokken bij jeugdigen uit de 3 regio’s.

Dat betekent concreet dat de 3 regio’s gaan werken aan:

  • één samenwerkingsconvenant;
  • één nieuwsbrief;
  • één folder voor o.m. jongeren en ouders;
  • (een) gezamenlijke georganiseerde regio-bijeenkomst(en);
  • gezamenlijk relatiemanagement met de gebruikers;
  • gezamenlijke implementatie van bovenregionale instanties;
  • op termijn te streven naar een gezamenlijke website en wellicht een gezamenlijke naam.

Als er vragen zijn, dan kun je terecht bij:

Maastricht-Heuvelland: 043-3504884;  maud.jacobs@maastricht.nl
Parkstad-Limburg en Westelijke Mijnstreek: 045-5605894; l.gooyen@heerlen.nl of vip@heerlen.nl
Westelijke Mijnstreek: 046-8506910; jwijshoff@cjg-wm.

Weet je niet tot welke regio jouw organisatie behoort?