Onderzoek Lecluijze niet van toepassing op MULTIsignaal verwijsindex

3 november 2015

Vandaag is een nieuwsbericht verschenen n.a.v. het proefschrift van mevrouw Lecluijze. Het proefschrift beperkt zich tot de provincie Brabant, waar een andere verwijsindex wordt gebruikt dan MULTIsignaal. Het onderzoek is niet representatief voor de gemeenten die werken met MULTIsignaal.

onderzoek-foto 800x200

Mevrouw Lecluijze heeft de hypothese onderzocht dat de effectiviteit van ICT toepassingen, als de magische oplossing voor verbetering van samenwerking in de gezondheidszorg, beperkt of niet aanwezig is. Dit onderzoek heeft geen betrekking op gemeenten die werken met de MULTIsignaal verwijsindex:

  1. Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden in een regio in Brabant die door een kleine andere aanbieder wordt ondersteund;
  2. De manier van implementeren en ICT-ontwikkeling die in de onderzochte regio gehanteerd is, wijkt sterk af van de wijze waarop dit in het overgrote deel van Nederland is uitgevoerd;
  3. Enerzijds is het zeer grootschalige landelijke onderzoek, dat in oktober 2014 is uitgevoerd door de DSP-groep niet gebruikt. Anderzijds heeft de hier onderzochte regio niet aan dit landelijke onderzoek meegewerkt. Ook de reeds in 2012 aangeboden data van 70% van alle Nederlandse gemeenten die met de verwijsindex van MULTIsignaal werken, zijn niet gebruikt. Hierdoor kunnen geen vergelijkingen gemaakt worden die de claim van representativiteit voor andere delen van Nederland hadden kunnen onderbouwen.

In de gemeenten waar MULTIsignaal gebruikt wordt, is de implementatie op andere wijze aangepakt. Dit blijkt ook uit de landelijke evaluatie in opdracht van het ministerie van VWS, waarbij in 2014 meer dan 30.000 professionals zijn bevraagd. Dat landelijke onderzoek heeft, in tegenstelling tot de opsteller van het proefschrift, een valide steekproef genomen onder professionals die met de verwijsindex werken, heeft gekeken naar reacties van ouders en heeft bovendien een vergelijking gemaakt tussen de verschillende systemen en implementaties. De resultaten hiervan staan haaks op de beweringen van Inge Lecluijze.

Dit proefschrift is gemaakt:

  • Zonder participatie van alle betrokkenen (en met participatie van niet-betrokkenen);
  • Zonder gebruik van grootschalig aanwezige data die aangeboden is;
  • Zonder rekening te houden met de lokale verschillen en de uitkomsten daarvan;
  • Aan de hand van literatuurstudies die totaal andere complexe technologische vernieuwingen beschrijven.

De conclusies van mevrouw Lecluijze uit haar onderzoek, gedaan in 4 Brabantse gemeenten, zijn dan ook onterecht algemeen en niet van toepassing op de bijna 300 gemeenten waar de verwijsindex van MULTIsignaal gebruikt wordt.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om contact met ons op te nemen.