Nieuws van het bestuur

29 september 2019

Op dinsdag 24 september 2019 vergaderde het bestuur van de Gebruikersvereniging MULTIsignaal bij de gemeente Amersfoort. Wil je weten wat de laatste ontwikkelingen zijn en wat de Gebruikersvereniging voor jouw gemeente kan betekenen? Lees dan hier een kort verslag.

Op 29 september bestaat de Gebruikersvereniging 10 jaar! Bert Kissing is al sinds de oprichting betrokken en wordt bedankt voor 10 jaar trouwe dienst.

Evaluatie

Nicolette Woestenburg van Pro Facto is bij de ALV aanwezig geweest om de evaluatie toe te lichten, zij is tevreden over de respons die zij hebben gekregen van de gebruikers van MULTIsignaal, op de landelijke enquête. Zorg voor Jeugd en VIS2 doen niet mee met de evaluatie. Omdat het onderzoek complexer en uitgebreider is dan gedacht, heeft Pro Facto uitstel gekregen tot eind januari 2020, het rapport wordt in juni 2020 aan de commissie van de Tweede Kamer aangeboden.

Gebruiksbevorderende activiteiten

De website www.jijmaakthetverschil.nu met verhalen van professionals, wordt aangepast zodat het meer nieuwsbrief-stijl wordt en duidelijk is van wanneer de berichten zijn.

De E-learning module is inmiddels beschikbaar met dank aan de regio Haaglanden. De eerste reacties zijn positief! Ook de consultancy database – toolbox is opgeleverd.

Bij de bijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen in het voorjaar waren 200 deelnemers.

Bovenregionale aansluitingen

Wanneer praat je over een bovenregionale aansluiting, gaat dit over 2 of meer regio’s? Wat zijn de criteria? Deze vraag ligt voor aan het bestuur en aan de hand hiervan wordt er gekeken welke organisaties we aan willen sluiten.

Signaleren ongeboren kinderen

In verschillende regio’s worden ongeboren kinderen gesignaleerd. De vraag is om hier een uniform proces voor af te spreken. In sommige regio’s is het niet wenselijk dat ongeboren kinderen worden gesignaleerd. Het bestuur is van mening dat elke regio dit zelf moet kunnen bepalen en dat iedereen die het wel doet, geadviseerd wordt om het op dezelfde manier te doen.

Om de begroting vast te kunnen stellen is er in het najaar een gezamenlijke vergadering met de gebruikerscommissie en het bestuur. In februari besluiten we met het bestuur wat de begroting is voor het komende jaar, daarna wordt hij in de ALV vastgesteld.

SluiS 0-100 en doorontwikkeling

In navolging van Rotterdam heeft de VGGM besloten om ook een pilot SluiS 0-100 te gaan draaien. Op dit moment valt SluiS nog niet onder de Gebruikersvereniging van MULTIsignaal, maar het bestuur vindt de ontwikkeling van SluiS wel erg belangrijk en wil het graag ondersteunen.

Agenda bijeenkomsten

De volgende D=V vindt plaats op donderdag 7 november in de Jacobikerk in Utrecht.

Op 21 november is het gezamenlijk overleg met de gebruikerscommissie en het bestuur ter voorbereiding van het jaarplan 2020.

In februari en in juni vergadert het bestuur 2 à 3 weken na gebruikerscommissie.

Op 28 mei 2020 vindt de volgende D=V bijeenkomst en de ALV plaats.