Nieuw in de regio Goeree-Overflakkee: Casuïstiekbesprekingen

19 mei 2022

Vanaf september wordt er iedere 2 maanden een (online) casuïstiekbespreking georganiseerd voor de regio Goeree-Overflakkee. Deze online informatiesessie (max. 1 uur) is gericht op het leren met en van elkaar. Samen met professionals uit de domeinen Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning, Werk & Inkomen en Politie & Justitie ga je in gesprek over geanonimiseerde casussen.

Waarom een casuïstiekbespreking?

Uit de praktijk is de vraag gekomen hier aandacht aan te besteden. Redenen hiervoor zijn onder andere twijfel over wanneer wel/niet te signaleren, hulp vragen van andere professionals bij het informeren van ouders, interesse in elkaars visie en beweegredenen, etc. En waarom ook niet? Reflecteren is leren! Dankzij deze vorm van bespreken kom je tot bewustwording en nieuwe inzichten. Alles om de samenwerking binnen de regio nog meer te verbeteren!

Schrijf je gauw in!

Via deze link kun je je inschrijven voor één van de casuïstiekbesprekingen. Fijn als je een casus kan inbrengen en deze voor aanvang van de casuïstiekbespreking stuurt naar vir@goeree-overflakkee.nl