Maak jezelf zichtbaar!

18 december 2017

De Verwijsindex is een waardevol instrument. Onder het motto ‘Maak jezelf zichtbaar’ brengen de veertien gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland MULTIsignaal deze week daarom extra onder de aandacht bij professionals. Geattendeerd wordt op de waarde van het instrument voor vroegsignalering. Het geeft een professional de gelegenheid zichzelf in een vroeg stadium – wanneer er alleen nog zorgen zijn – zichtbaar en vindbaar te maken als betrokkene bij een kind of jongere. Naast de vroegsignalering zijn er méér redenen om MULTIsignaal te gebruiken. Zo worden ook professionals die zijn betrokken bij hetzelfde gezin gematcht en kunnen jeugdigen die naar een andere regio verhuizen in beeld blijven. Niet onbelangrijk: de Verwijsindex matcht over de domeingrenzen heen: welzijn, zorg en onderwijs. Lees meer over de waarde, het gebruik en de organisatie in de Regio Amsterdam. In het kader van de decemberactie krijgen de accounthouders een kleine attentie en een kaart waarop in het kort de redenen om MULTIsignaal ook daadwerkelijk in te zetten, worden toegelicht.

 

Meld je hier aan en ontvang onze nieuwsbrief!