Geslaagde start gezinsmatch!

15 februari 2016

Dat is de uitkomst van het activeren van de gezinsfunctionaliteit per 9 november 2015. Bij een gezinsmatch krijgen professionals nu ook de contactgegevens van collega professionals, die betrokken zijn bij een andere jeugdige, met wie er een directe relatie bestaat op basis van overeenkomende ouder.

40% van de jeugdigen betrokken bij gezinsmatchDe gezinsfunctionaliteit is een krachtig instrument. Doordat signalen van verschillende jeugdigen uit één gezin nu samenkomen, kan er mogelijk eerder samenwerking ontstaan op gezinsniveau om te voorkomen dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. Bij voldoende tijdig gebruik van de Verwijsindex kost het de professional minder tijd om zicht te krijgen op welke andere professionals ook betrokken zijn bij jeugdigen uit hetzelfde gezin.

Knipsel nieuwsbrief Q1 2016

 

In MULTIsignaal zijn er sinds 2 februari 2016 meer dan 100.000 actieve signalen. Hiervan maken ruim 40.000 actieve signalen deel uit van een gezinsmatch. Dat wil zeggen dat in bijna de helft van de gevallen, waarin een professional betrokken is bij een jeugdige, er ook een broertje of zusje gesignaleerd is.

Meer informatie over cijfers en statistieken? Mail naar helpdesk@multisignaal.nl