De strijd tegen eenzaamheid, geen tijd te verliezen

18 december 2018

Je eenzaam voelen of geïsoleerd zijn is niet hetzelfde. Wel valt het vaak samen. Als je eenzaam bent, mis je vaak een hechte, emotionele band met anderen en heb je minder sociale relaties dan dat je zou wensen.

Bij isolement kiezen mensen er (on)bewust voor zich af te zonderen. Bij sociaal isolement is er vaak sprake van een medische en/of psychologische aanleiding. Men kan zich nog maar slecht in de openbare ruimte bewegen of er is sprake van onveilige gevoelens, schaamte, minderwaardigheid, angst, enz.

Te veel sociaal geïsoleerden

In Nederland zijn er nog jaarlijks honderden mensen die alleen komen te overlijden zonder dat er iemand zich over hen heeft bekommerd. In 2016 is er in Rotterdam een bewoonster gevonden die meer dan 10 jaar onopgemerkt in haar woning heeft gelegen. Dit is de voor Minister de Jonge (toen nog wethouder van Rotterdam) de basis geweest voor de aanpak MeldIsolement.nl.

Uit onderzoek is gebleken dat er wel degelijk mensen waren die haar hadden gemist. Het zijn de gesprekken in de supermarkt of op het bankje, waarin wordt besproken dat iemand een tijdje niet is gezien. Deze betrokkenheid lost echter niets op. Er moet iemand gaan kijken op het bewuste adres.

Meldisolement.nl

De aanpak Meldisolement.nl nodigt iedereen uit zijn signaal achter te laten op een plek waar aangezet wordt tot actie binnen een dag. Door te werken met een herkenbaar meldpunt kan er een efficiënt werkproces worden ingericht en is de kans dat signalen verloren gaan minder groot.

De eerste ervaringen zijn zeer positief. Er worden niet alleen sociaal geïsoleerde burgers gevonden maar ook eenzame bewoners. Door het huisbezoek binnen een dag, kan er direct worden overlegd waarmee men het beste is geholpen om erger te voorkomen.

Beschikbaar voor alle gemeenten

Samen met de gemeente Rotterdam, VWS en CPI wordt alle kennis en de technische oplossing beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. Immers dit is zo’n verschrikkelijke situatie, dat we met elkaar moeten proberen hier een einde aan te maken. Als nu iedereen kijkt of het goed gaat met zijn buren, en een beetje aandacht aan elkaar schenkt, dan heeft iedereen het beter. Maak jij je als buurman of professional nu toch nog zorgen of is het wat stil, dan geef je het door aan Meldisolement.nl en iemand gaat voor jou kijken of alles goed is en of er hulp nodig is.

Kom in actie!

Omdat Meldisolement.nl een aanpak is waaraan iedereen kan  meewerken, is het opgenomen in de toolkit van VWS ter bestrijding van eenzaamheid. Iedere gemeente wordt vanuit VWS benadert met informatie over de aanpak tegen eenzaamheid. Dit nieuwsbericht is om jullie of jullie bestuur en collegae vooruitlopend te informeren. Dus deel de informatie met jullie collegae of bestuurders die strijden tegen eenzaamheid om zo snel mogelijk te voorkomen dat mensen onnodig eenzaam zijn en gevaar lopen. Laten we geen tijd verliezen!

Meer info vind je hier of neem contact op met Gert-Paul via gp.vanthoff@rotterdam.nl