Bijeenkomst VIR & Meldcode: Jijmaakthetverschil!

10 september 2018

Update 24-09-18: Let op! De inschrijving is gesloten.

Houd 27 september 2018 vrij in je agenda!

De gemeente Goeree-Overflakkee organiseert jaarlijks een bijeenkomst waarin de VIR en de Meldcode centraal staan. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een interactieve bijeenkomst te organiseren. Hierin krijgen jullie handvatten aangeboden om, door het gebruik van de VIR en de Meldcode, het verschil te kunnen maken voor de jeugd.

De bijeenkomst vind plaats op 27 september van 15.30 t/m 19.00 uur in Inspiratiecentrum de Grevelingen op de Brouwersdam (Ouddorp)

Workshops

Tijdens de bijeenkomst worden de volgende workshops gegeven:

  • Gesprekstechnieken om de VIR en de Meldcode bespreekbaar te maken bij ouders/wettelijk vertegenwoordigers

Ervaar wat het brengt als je in actie komt en gebruik maakt van de instrumenten die tot je beschikking staan. Praktisch en Hands on! Je krijgt handvatten voor gespreksvoering (afhankelijk van aantal deelnemers bepalen we in welke vorm we deze workshop aanbieden)

  • De VIR en de Meldcode: hoe verhouden deze twee zich tot elkaar?

Wanneer en hoe bent u zichtbaar indien u betrokken bent bij een jeugdige en/of het gezin? Verwijsindex? Meldcode? Wat is de relatie tussen beide? Hoe past de Kindcheck in dit plaatje. Is alles aanvullend op elkaar of komt het een in plaats van het ander?

  • VIR/Meldcode AVG proof

Wat zijn de mogelijkheden van de verwijsindex binnen de wet? Waar dien je rekening mee te houden? Wat als een ouder / jongere het niet eens is met de registratie? Een workshop waar u vragen kunt stellen over de wettelijke kaders van de verwijsindex.

Voor geïnteresseerden is er gelegenheid om, tijdens de pauze en tijdens het lopend buffet, een demo van de VIR bij te wonen. In deze demo is te zien hoe je de VIR kunt gebruiken.

 

Programma:

15:30 uur: Inloop met koffie en thee

16:00 uur: Welkom

16:10 uur: Persoonlijk verhaal ervaringsdeskundige

17:00 uur: Workshop ronde 1

       Wisseling workshops

18:00 uur: Workshop ronde 2

18:45 uur: Afsluiting officiële gedeelte en opening lopend buffet

19:00 uur: Lopend buffet en ruimte voor netwerken

Inschrijven

Helaas! Het inschrijven zit vol! Alle plekken zijn vergeven.

Vragen? Neem dan contact op met:  VIR@goeree-overflakkee.nl